Måleritjänster

måleritjänster
Vi hjälper dig att sätta färg på det mesta! Vi har lång erfarenhet av både stora som små uppdrag.
Vi utför alla typer av in- och utvändiga målningsarbeten för privatbostäder, affärslokaler, offentliga byggnader
och industrifastigheter. Våra updrag utförs alltid med kvalitet och miljön i fokus.

- Fasadmålning, takmålning
- Ny- och ombyggnadsmåleri, tapetsering
- Brandskyddsmåleri, rostskyddsmåleri av stålkunstruktioner
- Våtrumsmåleri
- Garagemålning
- Trapphusmålning
- Fönsterrenovering
Vi utför arbeten för både privat- och företagskunder.

Bilder på våra "färgsättningar". Fler bilder hittar du i galleriet.

Vi har stor erfarenhet av att utföra tillägsisoleringar med Caparols Capatec fasadsystem.

Capatect fasadsystem är en serie moderna tvåstegstätade tunnputssystem med unika kvalitetssäkrande
egenskaper. Capatect Duo - ventilerande och självdränerande. Perfekt för både nybyggnation och tilläggsisolering.