Bygg

Bygg
Vi tar hand om alla dina byggprojekt. Vi utför allt från mindre servicejobb till totalentrepenad.
Renoveringar, till- eller ombyggnationer behöver inte vara så besvärliga. Vill du komma ifrån mödan med att styra många olika hantverkare kan vi samordna hela projektet. Vi hjälper dig från början till slut med yrkeskunniga hantverkare som utför alla sorter av arbeten inom bygg, snickeri, måleri, vvs och platssättning.

- Nybyggnationer, om- och tillbyggnationer
- Tak- och fasadrenoveringar
- In- och utvändiga renoveringar och underhållsarbeten
- Betongarbeten
- Våtrumsarbeten
- Markarbeten
- Snickeriarbeten
Vi utför arbeten för både privat- och företagskunder.

Se "smakprov" på våra byggarbeten. Fler bilder hittar du i galleriet.

Vi har stor erfarenhet av att utföra tillägsisoleringar med Caparols Capatec fasadsystem.

Capatect fasadsystem är en serie moderna tvåstegstätade tunnputssystem med unika kvalitetssäkrande
egenskaper. Capatect Duo - ventilerande och självdränerande. Perfekt för både nybyggnation och tilläggsisolering.

Använd nedan formulär för ett prelimenärt kostnadsförslag.
Kostnadsförslaget som du får är en uppskattning. För att kunna ge en korrek prisuppgift gör vi alltid ett besök på platsen. Självklart kostnadsfritt.