Arkitekt - Konstruktör

Konstruktionsritningar
Konstruktionsritningar kan vara en del av bygglovsprocessen. Förutom att en välgjord konstruktionsritning visar att byggnaden följer lagstadgad byggnorm underlättas även mängdningen av byggmaterial.

Utlåtande
Det kan ofta vara svårt för privatpersoner att avgöra om en vägg är bärande eller inte. Av förklarliga skäl är det dock viktigt att få en professionell bedömning.
Vi hjälper dig med att avgöra om väggen är bärande eller inte. Sedan får du ett skriftligt utlåtande om bedömningen.

Beräkningar
Vi hjälper dig med dimensionering beräknat på laster. Murverk, betong, trä och stål.

Använd nedan formulär för ett prelimenärt kostnadsförslag.
Kostnadsförslaget som du får är en uppskattning. Ladda upp dina dokument för en mer korrekt prisuppskattning. Prisförslaget är kostnadsfritt.